Rente en kosten van uw Card

Wanneer betaalt u géén kosten aan ICS?

Betalen met uw ICS creditcard in euro's is in binnen- en buitenland geheel kosteloos. Wanneer u uw gehele openstaande saldo binnen 21 dagen terugbetaalt aan ICS, voorkomt u een boete of het betalen van rente. U kunt daarom eenvoudig uw gehele openstaande saldo maandelijks door ons laten incasseren van uw IBAN.

Wat zijn de vaste kosten van uw Card?

U betaalt een jaarlijkse Card-bijdrage. Als u inlogt op Mijn ICS vindt u bij 'Mijn instellingen' de specifieke productkenmerken die bij uw Card horen. Hierin staat wat de hoogte van uw jaarlijkse Card-bijdrage is.

Overige kosten

Wat zijn overige kosten van uw Card?

 • U betaalt opnamekosten over het over te boeken bedrag, wanneer u een bedrag van uw Card naar uw bankrekening overboekt. Tenzij dit bedrag uit uw positieve saldo komt.
 • U betaalt opnamekosten wanneer u contant geld opneemt uit een geldautomaat, ook in het buitenland.
 • U betaalt een koersopslag wanneer u betaalt of contant geld opneemt met uw Card, in een andere valuta dan de euro.

Card met Gespreid Betalen Faciliteit

 • U betaalt een vergoeding in de vorm van rente wanneer u uw openstaande saldo in termijnen terugbetaalt.
 • U betaalt een vergoeding in de vorm van rente wanneer u niet op tijd uw uitgaven terugbetaalt.

Card zonder Gespreid Betalen Faciliteit

 • U betaalt een boete over het uitstaande saldo wanneer u niet op tijd uw uitgaven terugbetaalt. Heeft u een betalingsachterstand van twee maanden of meer? Dan brengen wij ook incassokosten en wettelijke rente in rekening.

Wilt u meer weten over de hoogte van de overige kosten, rentes, opnamekosten en koersopslagen? Kijk dan in de Algemene Voorwaarden.

Wisselkoers en koersopslag berekenen?

Visa Wisselkoers Calculator.

Mastercard Currency Conversion Calculator.

Boete betalen

Per e-mail ontvangt u een bericht dat uw rekeningoverzicht klaar staat. Betaalt u het volledige openstaande bedrag niet binnen 21 dagen terug, dan brengen wij daarvoor een boete in rekening. Deze boete bedraagt 2% van het openstaande saldo.

Incassokosten

Incassokosten betalen

Heeft u een Card zonder Gespreid Betalen Faciliteit en een betalingsachterstand van twee maanden of meer, dan brengen wij naast een boete ook incassokosten in rekening. De hoogte van de kosten hangt af van het openstaande bedrag. In dit overzicht ziet u wat u maximaal betaalt.

Hoofdsom
tot en met
Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500 15% over de hoofdsom € 375 (min. € 40)
€ 5.000 € 375 + 10% over
(hoofdsom - € 2.500)
€ 625
€ 10.000

€ 625 + 5% over
(hoofdsom - € 5.000)

€ 875
€ 200.000 € 875 + 1% over
(hoofdsom - € 10.000)
€ 2.775
Boven de € 200.000 € 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom - € 200.000)
€ 6.775

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de Wet Incasso Kosten (WIK) en is van toepassing op vorderingen die na 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn.

Rente

Rente betalen

Wilt u uw openstaande saldo in termijnen terugbetalen? Dan kunt u de Gespreid Betalen Faciliteit afsluiten. U gaat dan een kredietovereenkomst aan met ICS. Met de Gespreid Betalen Faciliteit heeft u 2 mogelijkheden. U kunt uw openstaande saldo:

Ineens terugbetalen

U betaalt het volledig openstaande saldo binnen 21 dagen na ontvangst van het rekeningoverzicht aan ons terug: u betaalt geen rente.

In termijnen terugbetalen

U betaalt uw openstaande saldo in maandelijkse termijnen terug. Elke maand betaalt u minimaal 2,5% van het openstaande saldo terug (met een minimum van € 20,-). Over het openstaande saldo betaalt u rente; 14% effectief op jaarbasis.

Meer informatie over de Gespreid Betalen Faciliteit.

Rente berekenen

Heeft u een Card met Gespreid Betalen Faciliteiten? Dan berekenen wij rente:

 • over alle uitgaven, geldopnames, overboekingen, transactiekosten en de jaarbijdrage van de Card
 • vanaf het moment dat er betalingen en/of opnames van contant geld zijn gedaan
 • bij overboekingen en kosten vanaf de datum waarop deze zijn geboekt
 • over alle bedragen die op uw rekeningoverzicht staan, ook over het deel dat u mogelijk wel binnen 21 dagen heeft terugbetaald
 • per dag: het rentebedrag kan dus per maand verschillen afhankelijk van het aantal dagen in de maand

Betaalt u uw openstaande saldo in het geheel terug binnen 21 dagen nadat u uw rekeningoverzicht heeft ontvangen, dan wordt de rente kwijtgescholden. Heeft u een vraag over deze berekening, neemt u dan contact op met de ICS Servicedesk.

Rentekosten opvragen

Uw rentekosten uit het voorgaande jaar of de voorgaande jaren kunt u telefonisch opvragen bij de ICS Servicedesk.

Jaarlijks kostenpercentage

Het jaarlijks kostenpercentage (JKP) is een percentage dat aangeeft hoeveel u op jaarbasis voor een krediet betaalt aan de kredietverstrekker, in dit geval ICS. Het is een percentage van het bedrag dat u leent. Door middel van het JKP kunt u kredieten van verschillende kredietverstrekkers met elkaar vergelijken. Bij ICS bestaan de kosten die in het JKP worden meegenomen uit de rente die u verschuldigd bent plus de jaarbijdrage voor uw Card.

Meer informatie over het JKP en de Krediettabel

Neem contact met ons op

 • Telefonisch

  Het telefoonnummer vindt u op de contactpagina. Bereikbaar 24/7.

 • Contactformulier

  Stuur een e-mail via het contactformulier in Mijn ICS.

 • Postadres

  Postbus 23225, 1100 DS Diemen