Melden van zwakke plekken in onze IT-systemen

Om onze klanten veilig online hun creditcardzaken te laten regelen en onze systemen betrouwbaar te houden, werken wij elke dag aan het verbeteren van onze systemen en processen. Ziet u toch een zwakke plek in een IT-systeem? Dan stellen wij het op prijs als u ons wilt helpen.

Samenwerken

Fouten komen voor en wij zijn er niet op uit om die verborgen te houden voor het publiek. Maar als u zwakke plekken in onze IT-systemen openbaar maakt zonder eerst met ons te overleggen, kan dat ernstige gevolgen hebben. Hoe goed uw bedoelingen ook zijn. Criminelen kunnen uw informatie gebruiken en zo bijvoorbeeld internetfraude plegen. Om dat te voorkomen vragen wij u om eerst samen met ons te werken aan een oplossing. Wij kunnen dan maatregelen treffen om uitval van systemen en fraude te voorkomen. Daar belonen wij u graag voor.

Wat kunt u melden?

U kunt alle soorten zwakke plekken in onze IT-systemen melden. Neem alstublieft in alle gevallen altijd zo snel mogelijk contact met ons op.

Voorbeelden:

 • Cross-scripting-kwetsbaarheden
 • SQL-injectie-kwetsbaarheden
 • Encryptie-zwakheden

Valse e-mails of phishing meldt u op een andere manier.

Hoe maakt u een melding?

U kunt uw melding aan ons doorgeven via een e-mail, waarbij u gebruikmaakt van dit formulier (pdf, 50kB) . Versleutel uw bericht altijd met deze PGP sleutel (zip, 2,7 kB) om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt. Na ontvangst van uw melding verifiëren onze beveiligingsexperts uw melding en stellen vast of er daadwerkelijk een kwetsbaarheid is. Na het eerste onderzoek informeren wij u over eventuele vervolgstappen.

Het meldpunt Responsible disclosure is niet bedoeld voor:

 • Het melden van fraude of vermoedens van fraude.
 • Het melden van nepmails of phishing e-mails.
 • Het melden van virussen.
 • Het indienen van klachten over de dienstverlening of producten van ICS.
 • Vragen of klachten over de beschikbaarheid van de website, onze app of Mijn ICS.
Wat doen wij met uw melding?

Een team van beveiligingsexperts onderzoekt uw melding en neemt binnen twee werkdagen contact met u op. Dat kan gaan over de door u gevonden zwakke punten, hoe u die heeft gevonden en de vervolgacties.

Uw privacy

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om actie te ondernemen naar aanleiding van uw melding. We geven uw persoonsgegevens in principe niet aan anderen zonder uw toestemming.

Volgens de regels

Tijdens uw onderzoek kan het zijn dat u handelingen uitvoert die strafbaar zijn. Houdt u zich aan de regels voor het melden van zwakke plekken in onze IT-systemen, dan doen wij geen aangifte en dienen wij geen schadeclaim in.

Het is voor u wel belangrijk om te weten dat de officier van justitie uiteindelijk altijd zelf beslist of u vervolgd wordt. Wij gaan daar niet over. Of wij nu aangifte doen of niet. Wij kunnen u dus niet beloven dat u nooit vervolgd zult worden als u bij uw onderzoek strafbare feiten begaat.

Over het melden van zwakke plekken in IT-systemen heeft het Nationaal Cyber Security Centrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie een leidraad gemaakt. Onze regels zijn op die leidraad gebaseerd.

Spelregels

Neem uw verantwoordelijkheid en handel zo zorgvuldig en voorzichtig mogelijk. Gebruik bij uw onderzoek alleen methoden of technieken die nodig zijn voor het vinden of aantonen van de zwakheden.

 • Beveilig uw eigen systemen zo goed mogelijk.
 • Gebruik zwakheden die u ontdekt niet voor andere doelen dan uw eigen onderzoek.
 • Maak geen gebruik van social engineering om toegang te krijgen tot een systeem.
 • Plaats geen backdoor in een systeem. Ook niet om de kwetsbaarheid aan te tonen. Door het plaatsen van een backdoor in een systeem wordt dat systeem nog onveiliger.
 • Wijzig of verwijder geen gegevens in het systeem. Is het voor het onderzoek nodig om gegevens uit het systeem te kopiëren? Kopieer dan nooit meer gegevens dan nodig. Als één record voldoende is voor uw onderzoek, ga dan niet verder.
 • Breng geen systeemveranderingen aan.
 • Probeer niet vaker dan nodig een systeem binnen te dringen. Als het lukt om een systeem binnen te dringen, deel de toegang dan niet met anderen.
 • Gebruik geen bruteforce-technieken (herhaaldelijk proberen van wachtwoorden) om toegang tot systemen te krijgen.

Veelgestelde vragen

Kan ik een beloning krijgen voor mijn onderzoek?

Ja, dat kan. Wij kunnen u een beloning geven voor uw onderzoek. Wij zijn daartoe echter niet verplicht. U heeft dus niet zonder meer recht op een vergoeding. De hoogte van een beloning staat ook niet van tevoren vast. Die wordt door ons bepaald. Of wij een beloning geven en de hoogte daarvan, hangt onder meer af van:

 • De zorgvuldigheid van uw onderzoek.
 • De kwaliteit van uw melding.
 • De hoogte van de eventuele schade die door uw melding wordt voorkomen.
Mag ik de zwakke plekken die ik vind en mijn onderzoek openbaar maken?

Maak zwakke plekken in onze IT-systemen of uw onderzoek nooit zonder overleg met ons openbaar. Zo kunnen we samen voorkomen dat criminelen misbruik maken van uw informatie. Overleg met onze beveiligingsexperts en geef ons de tijd om het probleem op te lossen.

Waar is het e-mailadres niet voor bedoeld?

Het meldpunt responsible.disclosure@icscards.nl is niet bedoeld voor:

 • Het melden van fraude of vermoedens van fraude.
 • Het melden van nepmails of phishing e-mails.
 • Het melden van virussen.
 • Het indienen van klachten over de dienstverlening of producten van ICS.
 • Vragen of klachten over de beschikbaarheid van de website, onze app of Mijn ICS.

Heeft u dit soort klachten, of wilt u dit soort meldingen doen? Neem dan contact met ons op.

Kan ik een zwakke plek ook anoniem melden?

Ja. U hoeft uw naam en contactgegevens niet door te geven als u een melding doet. Bedenk dan wel dat wij niet met u kunnen overleggen over de vervolgstappen. Bijvoorbeeld over wat wij met uw melding doen, verdere samenwerking, uw credits zoals naamsvermelding of over een eventuele beloning.