De compensatieregeling

Over de compensatieregeling

Een aantal van onze klanten heeft in het verleden van ons te veel krediet ontvangen. Bij een deel van deze klanten hebben wij door die overkreditering onterechte kosten in rekening gebracht. De overkreditering is voorgekomen bij creditcards met Gespreid Betalen Faciliteit en bij Doorlopend Kredieten die wij verstrekt hebben. Wij betreuren dat dit is gebeurd en zullen klanten daarvoor compenseren.

Mogelijk hebben wij ook u te veel krediet verleend. Als dat zo is krijgt u van ons een brief. U herkent deze brief aan het oranje kader met de tekst “belangrijke informatie over uw creditcard” op de envelop. Heeft u een Doorlopend Krediet (en daarnaast misschien ook nog een creditcard) van ICS? Ook dan kunt u een brief over de compensatieregeling ontvangen.

U kunt in de brief die u van ons krijgt het verzoek krijgen om gegevens over uw financiële situatie door te geven. Heeft u een dergelijke brief ontvangen? Vul uw gegevens dan in op icscards.nl/gegevens.

Wij zijn in 2017 gestart met het compenseren van de eerste groepen klanten. Omdat wij de compensatieregeling zorgvuldig willen uitvoeren kunnen we niet iedereen tegelijk benaderen. Wij verwachten dat het nog enkele maanden duurt, voordat wij iedereen die voor compensatie in aanmerking komt hebben benaderd.

In de compensatieregeling kijken wij niet alleen of wij klanten in het verleden te veel krediet hebben verleend. Wij kijken ook of wij onterechte kosten in rekening hebben gebracht. Daarnaast controleren wij of de producten die onze klanten hebben passen bij hun financiële situatie. In sommige gevallen moeten wij bestedingslimieten verlagen of Doorlopende Kredieten of Cards met Gespreid Betalen Faciliteit sluiten.

Op deze website vindt u de laatste stand van zaken rondom de compensatieregeling. Ook vindt u hieronder een overzicht van veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Ik denk dat ik in het verleden te veel krediet heb gekregen. Wat moet ik doen?

Als u in het verleden te veel krediet heeft gekregen krijgt u vanzelf bericht van ons. U hoeft dus zelf niets te doen.

Ik heb een brief gekregen over de Gespreid Betalen Faciliteit. Wat is dit voor faciliteit?

Met de Gespreid Betalen Faciliteit bepaalt u elke maand zelf hoe u uw Card-rekening wilt terugbetalen, ineens of in termijnen. De Gespreid Betalen Faciliteit is een vorm van krediet.

Lees meer over de Gespreid Betalen Faciliteit

Wat heeft de Gespreid Betalen Faciliteit te maken met de compensatieregeling?

In de compensatieregeling kijken wij allereerst of wij klanten in het verleden te veel krediet hebben verleend en of wij onterechte kosten in rekening hebben gebracht. Daarnaast controleren wij of de producten die onze klanten hebben passen bij hun financiële situatie.

Omdat de Gespreid Betalen Faciliteit een vorm van krediet is, is dit een van de producten waar wij extra goed naar kijken. Het kan zijn dat de faciliteit niet past bij uw financiële situatie en dat de faciliteit daarom wordt stopgezet. U ontvangt in dat geval van ons een brief.

Ook zetten wij de Gespreid Betalen Faciliteit stop als u in de praktijk niet of bijna nooit in termijnen terugbetaalde. In de brief die u ontvangt leest u wat u kunt doen als u de faciliteit toch wilt behouden.

ICS heeft mijn Gespreid Betalen Faciliteit geregistreerd bij het BKR. Waarom was dat nodig?

De Gespreid Betalen Faciliteit is een vorm van krediet. Wij zijn als kredietverstrekker verplicht alle kredieten die wij verstrekken te registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Als u een Gespreid Betalen Faciliteit aanvraagt en wij keuren deze aanvraag goed, dan registreren wij uw Gespreid Betalen Faciliteit bij het BKR. Het maakt daarbij geen verschil of u de Gespreid Betalen Faciliteit in de praktijk gebruikt of niet. Zolang de Gespreid Betalen Faciliteit op uw Card zit, blijft de BKR-registratie staan.

Wat houdt een BKR-registratie in?

In het register van het Bureau Krediet Registratie (BKR) staat informatie over kredieten die u op dit moment heeft lopen of die u de afgelopen vijf jaar heeft beëindigd. Ook eventuele betalingsachterstanden staan hierin opgenomen. Andere kredietverstrekkers beslissen onder andere op basis van gegevens uit het register van het BKR of zij het verstrekken van een krediet verantwoord vinden. Een BKR-registratie kan daarom gevolgen hebben voor andere kredietaanvragen die u doet, zoals een hypotheekaanvraag.

Meer informatie vindt u op www.bkr.nl

Ik heb een brief gekregen over mijn Doorlopend Krediet. Wat is dit voor product?

Het Doorlopend Krediet (DK) is een product dat ICS heeft aangeboden en sinds oktober 2016 niet meer actief verkoopt. Een DK is een lening waarbij u een kredietlimiet krijgt en daarvan wanneer u wilt geld kunt opnemen. U betaalt alleen rente over het opgenomen gedeelte. Naast rente betaalt u maandelijks een bedrag aan aflossing.

Ik heb meerdere creditcards met Gespreid Betalen Facliteit en/of een Doorlopend Krediet van ICS. Wordt per product gekeken of ik in aanmerking kom voor compensatie?

Ja, wij bekijken bij elk van uw creditcards met Gespreid Betalen Faciliteit en eventueel Doorlopend Krediet van ICS of u te veel krediet heeft gekregen en of u in aanmerking komt voor compensatie. Als dat het geval is, dan ontvangt u van ons een brief of krijgt u telefonisch bericht. Wij leggen u daarin uit wat voor u per creditcard en/of Doorlopend Krediet de gevolgen zijn.

Ik heb op dit moment geen creditcard of Doorlopend Krediet van ICS meer, maar in het verleden wel. Kom ik dan ook in aanmerking voor compensatie?

Ja, dat is mogelijk. Wij kijken ook naar creditcards en Doorlopende Kredieten die op dit moment gesloten zijn. Als u in de afgelopen vijf jaar betalingsproblemen bij ICS heeft gehad, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor compensatie. U krijgt dan vanzelf bericht van ons.

Ik heb van ICS een brief of e-mail gekregen waarin staat dat ik geld terugkrijg of dat ik gegevens aan moet leveren. Hoe weet ik dat deze brief of e-mail echt van ICS is?

Twijfelt u of een brief of e-mail echt van ICS is, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 6 60 09 69. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 18.00 uur.

Tips om valse e-mail te herkennen

 

Als ik in aanmerking kom voor compensatie, wat krijg ik dan precies terug?

Als u te veel krediet heeft gekregen, dan krijgt u van ons de rente die u over dat extra deel heeft betaald plus de wettelijke rente daarover terug. Wij kijken daarbij vijf jaar terug. Ook kan het dat u compensatie krijgt voor door ICS in rekening gebrachte andere kosten (zoals incassokosten).

Ik heb een brief gekregen waarin in staat dat ik compensatie krijg en dat deze wordt verrekend met mijn openstaande saldo. Ik wil liever het compensatiebedrag op een andere rekening ontvangen, kan dat?

Nee, omdat u nog een bedrag aan ICS moet betalen zullen wij het compensatiebedrag daar eerst mee verrekenen.

Als ik in aanmerking kom voor compensatie, hoe lang duurt het dan voor ik iets terugkrijg?

Als u in aanmerking komt voor compensatie, dan krijgt u eerst een brief van ons. In die brief staat wanneer het bedrag op uw Card of Doorlopend Krediet zal worden teruggestort of zal worden overgemaakt op uw bankrekening.

Mijn rekeningnummer is gewijzigd, hoe kan ik dat doorgeven?

Als uw rekeningnummer is gewijzigd kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 020 6 60 09 69. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 18.00 uur.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de compensatieregeling door ICS?

Neem in dat geval contact met ons op via telefoonnummer 020 6 60 09 69. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 18.00 uur. Heeft u een brief van ons ontvangen, houd dan alstublieft het referentienummer dat bovenaan de brief staat bij de hand.

Ik heb een brief gekregen waarin staat dat mijn Card of Doorlopend Krediet gesloten wordt. Kan ik dan nooit meer een nieuwe Card of een Doorlopend Krediet van ICS aanvragen?

U kunt altijd een aanvraag voor een nieuwe Card doen. Houd er wel rekening mee dat wij deze Card alleen kunnen verstrekken als uw financiële situatie in de tussentijd voldoende is verbeterd.

Tip: vraag een nieuwe Card pas aan als de oude Card gesloten is en uw eventuele openstaande saldo volledig is terugbetaald.

Een nieuw Doorlopend Krediet kunt u niet meer aanvragen. Wij bieden dit product niet meer aan onze klanten aan.

Ik heb een brief gekregen waarin staat dat mijn bestedingslimiet wordt verlaagd. Wanneer kan ik dan weer een aanvraag voor een limietverhoging doen?

U kunt bij een Card altijd een aanvraag voor een limietverhoging doen. Wij kunnen deze limietverhoging echter pas toekennen als uw financiële situatie in de tussentijd voldoende verbeterd is.

U kunt geen aanvraag voor een limietverhoging op uw Doorlopend Krediet doen. Dit komt omdat wij het Doorlopend Krediet inmiddels niet meer aan klanten aanbieden. Daarom willen wij ook geen verhoging van limieten meer toestaan.

Ik heb een brief gekregen waarin staat dat ik (niet) in aanmerking kom voor compensatie. Geldt dat dan ook voor andere Cards met een Gespreid Betalen Faciliteit die ik van ICS heb, of een Doorlopend Krediet?

Dat kan. Als u meerdere Cards met een Gespreid Betalen Faciliteit en/of Doorlopend Krediet van ICS heeft, krijgt u van ons per product een aparte brief. Hierin staat of u voor de betreffende Card en/of het Doorlopend Krediet in aanmerking komt voor compensatie.

Hoe kan ik mijn openstaande saldo terugbetalen?

Klik op onderstaande link voor meer informatie over het terugbetalen van uw openstaande saldo op uw Card(s).

Lees meer over uw rekening betalen

Wilt u meer informatie over het terugbetalen van het openstaande saldo van uw Doorlopend Krediet? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 6 60 09 69. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 18.00 uur.

Wat betekent het als mijn partner wordt toegevoegd aan mijn kredietovereenkomst?

Als uw partner wordt toegevoegd aan de kredietovereenkomst die wij met u hebben, wordt u samen verantwoordelijk voor de terugbetaling van Card-uitgaven of de terugbetaling van uw Doorlopend Krediet. Wij zullen altijd eerst uzelf vragen een openstaand saldo te betalen. Pas als u na meerdere betalingsverzoeken het openstaand saldo niet heeft betaald, zullen wij uw partner vragen het openstaand saldo aan ons te betalen.

Ik heb geen Card of Doorlopend Krediet meer bij ICS. Waarom moet ik toch gegevens invullen?

Mogelijk krijgt u geld terug. Als u uw gegevens niet invult, kunnen wij niet berekenen of u daar recht op heeft.

Waarom moet ik aanvullende documenten uploaden?

In sommige gevallen hebben we deze extra documenten nodig om, met de door u ingevulde gegevens, te controleren of uw Card of Doorlopend Krediet nog past bij uw financiële situatie en/of u geld terugkrijgt.

Ik heb geen gezamenlijke bankrekening met mijn partner. Kunnen de gegevens van mijn partner dan worden meegenomen in de berekening?

Wij vragen u door middel van een kopie bankpas of bankafschrift van uw gezamenlijke bankrekening aan te tonen dat u een gezamenlijke huishouding heeft met uw partner. Heeft u geen gezamenlijke bankrekening? Dan is het niet mogelijk om uw partner toe te voegen aan de kredietovereenkomst.

Ik heb een brief ontvangen over het toevoegen van mijn partner aan mijn kredietovereenkomst. Dat wil ik niet. Hoe geef ik dat door?

U kiest zelf of u wilt dat wij uw partner aan uw kredietovereenkomst toevoegen of niet. Wilt u dat niet, bel ons dan op 020 6 60 09 69. Wij zorgen dan ook dat u hier geen e-mails meer over ontvangt.

Als uw partner niet wordt toegevoegd aan de overeenkomst zullen wij wel uw Card(s) sluiten en uw eventuele Doorlopende Krediet beëindigen. U ontvangt daar bericht van ons over. Ook krijgt u van ons bericht of u in aanmerking komt voor compensatie van kosten.

Ik had in het verleden een Card of Doorlopend Krediet van ICS, waarom vraagt ICS mij dan toch om gegevens over mijn financiële situatie van nu aan te leveren?

Zelfs als u geen Card of Doorlopend Krediet van ICS meer heeft, zullen wij berekenen of u geld van ons terugkrijgt. U hoeft hier niet om te vragen, u krijgt vanzelf bericht.

Voor het maken van een nieuwe berekening van uw financiële draagkracht hebben wij wel een aantal gegevens van u nodig, zoals gegevens over uw inkomen en uw woonlasten. In deze berekening worden ook de kosten van levensonderhoud (volgens de leennormen voor consumptief krediet van de NVB) en de lasten van eventuele overige lopende leningen meegewogen. Daarvoor raadplegen wij onder andere het register van het BKR.

De leennormen van de NVB worden jaarlijks aangepast. Voor 2001 bestonden er zelfs helemaal nog geen leennormen. Het register van het BKR laat alleen zien welke leningen u nu heeft en niet welke leningen u in het verleden had. Het is daardoor voor ons niet haalbaar om met terugwerkende kracht een nauwkeurige berekening te maken van uw financiële draagkracht in het verleden. Daarom vragen wij u gegevens over uw financiële situatie van nu in te vullen.

U kunt uw financiële gegevens online invullen op www.icscards.nl/gegevens. Hiervoor gebruikt u het referentienummer uit de brief die u eerder van ons heeft ontvangen en uw geboortedatum.

Waarom vraagt ICS om gegevens over mijn financiële situatie van nu aan te leveren en niet de gegevens van mijn financiële situatie in het verleden?

Als u nog een Card met Gespreid Betalen Faciliteit of Doorlopend Krediet van ICS heeft, is het belangrijk dat uw bestedingslimiet of kredietlimiet nog bij uw financiële situatie past. Past uw bestedingslimiet of kredietlimiet niet? Dan zullen wij de limiet verlagen, de Card sluiten of het Doorlopende Krediet beëindigen. U krijgt dan mogelijk geld van ons terug.

Het van belang dat wij gegevens over uw huidige financiële situatie ontvangen, zodat wij kunnen berekenen of u uw Card met Gespreid Betalen Faciliteit of Doorlopend Krediet kunt behouden. Hiermee kunnen wij tevens een eventuele compensatie berekenen.

U kunt uw financiële gegevens online invullen op www.icscards.nl/gegevens. Hiervoor gebruikt u het referentienummer uit de brief die u eerder van ons heeft ontvangen en uw geboortedatum.

Staat uw vraag er niet tussen?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 020 6 60 09 69. U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08.30 en 18.00 uur. Houd het referentienummer dat bovenaan de brief staat bij de hand.