Kosten van de Gespreid Betalen Faciliteit

Krediettabel

Product  Totaal
kredietbedrag
 Variabele
debetrentevoet
Andere kosten van het krediet  Jaarlijks kostenpercentage (JKP)
ANWB Visa Card 1.000,-   14% € 16,00  17,55%
ANWB Visa Card 2.500,-   14% € 16,00  15,40%
ANWB Visa Card 3.500,-   14% € 16,00  15,00%
ANWB Visa Card 5.000,-  14% € 16,00  14,70%
ANWB Visa Card 7.500,-  14% € 16,00  14,46%
ANWB Visa Card 10.000,-  14% € 16,00  14,35%
         
ANWB Visa Silver Card 1.000,-   14% € 26,50  19,97%
ANWB Visa Silver Card 2.500,-   14% € 26,50  16,33%
ANWB Visa Silver Card 3.500,-   14% € 26,50  15,66%
ANWB Visa Silver Card 5.000,-  14% € 26,50  15,16%
ANWB Visa Silver Card 7.500,-  14% € 26,50  14,77%
ANWB Visa Silver Card 10.000,-  14% € 26,50  14,58%
         
ANWB Visa Gold
Card
1.000,-  14% € 38,50  22,82%
ANWB Visa Gold
Card
2.500,-  14% € 38,50  17,41%
ANWB Visa Gold
Card
3.500,-  14% € 38,50  16,42%
ANWB Visa Gold
Card
5.000,-  14% € 38,50  15,69%
ANWB Visa Gold
Card
7.500,-  14% € 38,50  15,12%
ANWB Visa Gold
Card
10.000,-  14% € 38,50  14,84%
         
ANWB Mastercard 1.000,-  14% € 16,00  17,55%
ANWB Mastercard 2.500,-  14% € 16,00  15,40%
ANWB Mastercard 3.500,-  14% € 16,00  15,00%
ANWB Mastercard 5.000,-  14% € 16,00  14,70%
ANWB Mastercard 7.500,-  14% € 16,00  14,46%
ANWB Mastercard 10.000,-  14% € 16,00  14,35%
         
Pakket ANWB Visa
+ Mastercard
2.500,-  14% € 28,-  16,47%
Pakket ANWB Visa
+ Mastercard
5.000,-  14% € 28,-  15,22%
Pakket ANWB Visa
+ Mastercard
7.500,-  14% € 28,-  14,81%
         

Meer informatie over de Gespreid Betalen Faciliteit vindt u in de Productinformatie. U ontvangt deze Productinformatie tijdens uw aanvraag.

Totaal kredietbedrag:
Het totaal kredietbedrag is afhankelijk van de aan u toegekende bestedingslimiet op uw creditcard.

Variabele debetrentevoet:
De rente bedraagt 14% op jaarbasis. Dit percentage is variabel en kan door International Card Services (ICS) op elk moment worden gewijzigd.

Jaarlijks kostenpercentage (JKP):
Dit zijn de totale kosten, uitgedrukt als jaarlijks percentage van het totaal kredietbedrag. Aan de hand van het JKP kunt u verschillende aanbiedingen onderling beter vergelijken.
Het JKP wijzigt als de rente, de bestedingslimiet of de jaarlijkse Card-bijdrage wijzigen.

Voor de berekening van het JKP gaan wij uit van de volgende voorbeeldsituatie:
- u neemt in één keer de volledige bestedingslimiet op;
- u betaalt de volledige bestedingslimiet terug in twaalf maandelijkse termijnen;
- u betaalt de Card-bijdrage;
- u gebruikt de Card verder niet voor betalingen.